राजकीयवास्तव

सनदी अधिकाऱ्यांची छळछावणी केंद्रे

राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अधिकार मौलिक अधिकारांमध्ये समाविष्ट केलेला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याचा अधिकार म्हणजे कुत्र्या मांजरासारखे जगणे नव्हे तर सन्मानाने आयुष्य जगण्याचा अधिकार असा त्याचा अर्थ लावलेला आहे. सरकारी नोकरी मध्ये मात्र ह्या अशा उदात्त बाबीचे पालन होईल याची अपेक्षा नसतेच मात्र त्याची टोकाची अवहेलना होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी तथाकथित वरिष्ठ म्हणून घेणाऱ्यांची नाही का?
सध्या गाजत असलेल्या एका प्रकरणावरून या गोष्टी आता समोर येऊ लागल्या आहेत.प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कामाचा व्याप फार मोठा असतो आणि त्यातच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आणि अतिरिक्त पदभार जास्त त्यामुळे तर त्यात आणखीनच भर पडत आहे. त्यामुळे ‘सामान्य माणूस कोरोनाग्रस्त आणि प्रशासकीय अधिकारी तणावग्रस्त’ झाले आहेत हे कोणी नाकारणार नाही.
मात्र आपल्या अधिनस्त काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी ह्यांना सुद्धा आत्मसन्मान असतो आणि तो सुद्धा स्पर्धापरीक्षा देऊनच त्या ठिकाणी आलेला असतो याची जाणीव मात्र सनदी अधिकाऱ्यांना करून देण्याची आज गरज वाटत आहे
प्रशासकीय कामकाजाचा गाडा हाकताना काही बाबी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ध्यानात घ्यायला हव्यात. त्यातील एक साध तत्व म्हणजे अधिनस्त अधिकारी कर्मचाऱ्यासमोर तरी वरिष्ठांचा अपमान न करणे.
प्रशासनामध्ये बैठकांचे सत्र ही फार मोठ्या प्रमाणावर असते सध्या तर कोरोना काळामध्ये बैठका खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. अधिकारी यांचा सर्वात जास्त वेळा फक्त बैठकांमध्ये जातो.सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष होतंय आणि ते होतच राहातय हा तर आज चर्चेचा मुद्दा नाहीच. पण या आढावा बैठकांच्या नावाखाली उघडलेल्या छळछावणी केंद्रा मधून होणाऱ्या अमानुष ‘target करणे’ या प्रकाराविषयी.
कार्यालयीन कामकाजसंबंधी आढावा बैठकांमध्ये फैलावर घेणे,क्लास घेणे,धुलाई करणे,खरडपट्टी काढणे,अपमानित करणे (ह्यातून वेळ भेटला तर आढावा) या गोष्टींची तशी यंत्रणेला सवय आहे आणि ते पचणीसुद्धा पडलेल आहे. आणि ह्यातलं काय होत नसेल तर बैठकीत ‘मजा आली नाही’ किंवा बैठक झाल्यासारख वाटलं नाही असा वरिष्ठांचा अविर्भाव असतो.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक साधं तत्त्व लक्षात घ्यायला हवं आपण ज्या अधिकार्‍यांची बैठक घेत आहोत त्या बैठकीमध्ये बैठकीला आलेल्या अधिकाऱ्यांचे कनिष्ठ अधिकारी जर उपस्थित असतील तर त्या कनिष्ठासमोर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना झापणे, अपमानित करणे या बाबी टाळायला हव्यात.
एक गोष्ट मात्र खरी आहे की प्रशासनामध्ये अधिकारी, कर्मचारी यांना मोबिलाइज करणे यासाठी थोडं झापाव लागतं, बोलावं लागतं यामध्ये आयडियाल वागून चालणार नाही आणि ही गोष्टी सर्व शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांच्या अंगवळणी पडलेली आहे याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. जरी ही गोष्ट घटनात्मक दृष्ट्या योग्य नसली तरीही शासकीय नोकरी चा एक भाग म्हणून प्रशासनाचा भाग म्हणून यंत्रणा मोबिलाइज करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असतो ही वास्तूस्थिती आहे आणि हे वास्तव यंत्राणेकडून स्विकारण्यात आलेल आहे.
मात्र जेव्हा असे होते की,ज्या कनिष्ठ कर्मचारी,अधिकारी यांच्याकडून वरिष्ठांना काम करून घ्यायचं असतं त्या कनिष्ठा समोरच त्यांना अपशब्द बोलणे,झापुन काढणे,अपमानित करणे अशा गोष्टी होतात तेव्हा त्या वरिष्ठाला आपल्या कनिष्ठावर नियंत्रण ठेवणे,काम करून घेणे ही फार अवघड होतं.
कारण बैठक संपल्यानंतर बहुसंख्यांक कनिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांनमध्ये ‘आपल्या साहेबांना मोठ्या साहेबांनी कसे धुतले’ अशा पद्धतीची गॉसिपिंग होत असते. आणि साहेबांविषयीची आदरयुक्त भीती लयास जात असते.त्यामुळे बैठकीमध्ये कनिष्ठांसमोर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अपमानित करू नये.
उदाहरण घेतलं तर आपल्या अधिक चांगले लक्षात येईल. सर्वांना समजेल अशा पद्धतीचे एक साधं उदाहरण- तलाठी याचा वरिष्ठ मंडळ अधिकारी असतो.तहसील कार्यालयात जेव्हा बैठक बोलवल्या जाते तेव्हा, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे बैठकीला असतात.तहसीलदार आढावा घेत असतात. तेथे नायब तहसीलदार ही असतात.त्यामध्ये तहसीलदारांना जर काही विचारायचे असेल तर त्यांनी डायरेक्ट तलाठी यांना विचारल पाहिजे.मंडल अधिकाऱ्यांना विचारले आणि त्याला सांगता आले नाही तर तहसीलदार मंडळ अधिकारी याला धुवून काढतात आणि तलाठ्यांसमोर मंडळ अधिकारी याचा अपमान होतो व मंडळाधिकारी यांना तलाठ्यावर नियंत्रण ठेवणे कठिण होते. आणि तलाठी सुद्धा मंडळ अधिकाऱ्याचे आदेश धुडकवण्याची हिम्मत करतो.मंडळ अधिकाऱ्यांचा आढावा घ्यायचा असेल तर त्यांची स्वतंत्र बैठक घ्यावी आणि आणि इथे मंडळ अधिकाऱ्यांना झापण्याचा आसुरी आनंद घ्यावा.
दुसर उदाहरण सांगायच तर तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना, निवडणूक याकरिता सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक होत असते. यामध्ये इतर विभागातील फक्त कार्यालय प्रमुख असतात. त्यामध्ये ठाणेदार,गटविकास अधिकारी,मुख्याधिकारी,उपविभागीय अभियंता, कृषी अधिकारी,वनपरिक्षेत्राधिकारी,उपअधीक्षक भूमी अभिलेख,दुय्यम निबंधक,उपकोषागार अधिकारी असे विविध यंत्रणा चे कार्यालय प्रमुख बैठकीला असतात. या बैठकीमध्ये दिलेल्या सुचना ह्या फक्त त्या अधिकाऱ्यामध्ये असतात. अशा बैठकीमध्ये इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कर्मचारी नसतात. त्याच्यामुळे तहसीलदार साहेबांनी घेतलेल्या त्या बैठकीमध्ये काय झाले हे फक्त अधिकारी पुरते मर्यादित राहतं. ही योग्य पद्धत आहे. बैठकीची सूचना त्या-त्या विभागाचा प्रमुख जाऊन आपल्या अधिनस्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वेगळी बैठक घेऊन देतो.
जसे तहसीलदारांनी दिलेल्या सूचनेनुसार गट विकास अधिकारी पंचायत समिती मध्ये जाऊन ग्रामसेवकांची बैठक घेऊन ग्रामसेवकांना मोबिलाइज करतील.किंवा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आपल्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची सभा घेऊन सूचना देतात.ही पद्धत बरोबर आहे.
तिसरं उदाहरण जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक.आता जिल्हाधिकारी हे तर एक वेगळंच रसायन असतं. जिल्हाधिकारी हे नावालाच जिल्हाधिकारी असतात. ते एक सनदी सेवेतील अधिकारी असतता आणि त्यांचा कारभार ज्यांच्या जीवावर चाललेला असतो ते सगळे महसूल विभागाचे अधिकारी कर्मचारी असतात. कोतवाल,ड्रायव्हर,शिपाई ,तलाठी ,मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार,तहसीलदार ,उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असे एकाच महसूल विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी असतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वात महत्त्वाची बैठकी असते महसूल अधिकारी आढावा बैठक. या बैठकीमध्ये तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी उपस्थित असतात.आणि जिल्हाधिकारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी उपस्थितांचा आढावा घेतात.
इथेही तशीच एक साधी काळजी घेतली गेली पाहिजे की उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांचे वरिष्ठ असतात. या बैठकीमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणे, झापणे, टार्गेट करणे,अपमानित करणे ह्या गोष्टी केल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी यांच्या विषयीची आदरयुक्त भीती तहसीलदार यांच्या मनातून कमी होत जाते. नंतर त्यांना तहसीलदारांवर नियंत्रण मिळवणे अवघड जाते. या बैठकीमध्ये तहसीलदारांचा आढावा घेणे जास्त योग्य राहील.
अजून एक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभाग प्रमुखांची बैठक जिल्हाधिकारी घेत असतात. त्यामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी,निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि इतर विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांचा आढावा होत असतो..या बैठकीत जिल्हाधिकारी त्या त्या विभागाचे प्रमुख असलेल्या उपजिल्हाधिकारी यांची धुलाई करत असतात. पण बैठकीला क्षेत्रीय अधिकारी जसे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी हे कनिष्ठ अधिकारी नसतात त्यामुळे हे कधी बाहेर येत नाही आणि याची चर्चाही होत नाही.
मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये महसूल अधिकार्‍यांच्या आढावा बैठक बैठकीमध्ये जर जिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना झाप झापतायत,खालवर बोलतायत,अपमानित करतायत तर जिल्ह्याच्या महसूल आस्थापनेचे प्रमुख असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना तहसीलदार,उपविभागीय अधिकारी यांचेवर नियंत्रण मिळवणे,काम करुन घेणे कठीण होऊन जाते. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सांभाळून वागायला हवं.
कारण ज्या महसूल यंत्रणेच्या जीवावर जिल्हाधिकारी आपली कामे करून घेतात त्यांचे प्रमुख असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अशी वागणूक दिल्यामुळे महसूल यंत्रणा दुखावली जाते आणि जर या यंत्रणेने संप किंवा काम बंद आंदोलन पुकारले तर जिल्हाधिकारी हा व्यक्ती कार्यालयांमध्ये फक्त एकटाच उरेल. कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतून आलेला जिल्हाधिकारी हा व्यक्ती वगळता इतर सर्व कोतवाला पासून ॲडिशनल कलेक्टर पर्यंत सर्व अधिकारी कर्मचारी हे महसूल विभागाचेच असतात याची जाण जिल्हाधिकारी या मनाच्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीने ठेवायलाच हवी.
थोडक्यात आपल्या immediate Sub ordinate चीच वेगळी बैठक बोलवावी. आणि त्याचा Sub ordinate बैठकीत असेल तर त्याच्या समोर वरिष्ठांचा अपमान करू नये ही साधी बाब न समजण्याइतक्या संकुचित बुद्धीचे तथाकथित सनदी सेवेतील अधिकारी असतील असे वाटत नाही.त्यांना ही बाब समजत असेल आणि तरीही ते असे वागत असतील तर तो अन्याय आहे.आणि जेव्हा जेव्हा अन्याय होतो, माणूस अगतिक होतो तेव्हा तेव्हा एक तर उठाव होतो,आंदोलने होतात किंवा काही हळवी लोक असे टोकाचे पाऊल उचलतात. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा ढासळायला वेळ लागणार नाही.
या संधीचा फायदा राजकीय पक्ष , वेगवेगळे नेतेमंडळी, टीआरपी करिता चैनल वाले, जाहिरात बाज पत्रकार, ब्लॅकमेलर्स, गाव पुढारी तसेच अधिकारी व कर्मचारी संघटनेतील पदाधिकारी आपल्या स्वार्थासाठी करून घेत असतात.
तथाकथित सनदी अधिकाऱ्यांनी यापुढे आता आपण ब्रिटिश कालीन सनदी अधिकारी नाही या गोष्टींची जाण ठेवणे, ब्रिटिश भारतातून गेले याची आठवण करणे,आणि आपल्या वागणुकीतून कृतीतून सौजन्न्याने समोरच्याचा स्वाभिमान दुखावला न जाता काम करून घेणे हे कौशल्य शिकणे गरज आहे.नाकी आपल्या अधिनस्त कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रणासाठी त्यांना टॉर्चर करणे.
सनदी अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की आपल्या अधिनस्त अधिकारी हे सुद्धा आपण ज्या पद्धतीने स्पर्धा परीक्षा पास झालेला असतो तशाच पद्धतीची परीक्षा पास झालेले असतात.आपलं वय वाढल्यामुळे आपल्याला प्रमोशन मिळालेलं असत आणि आपण वरिष्ठ होतो म्हणजे याचा अर्थ आपण त्यांच्यापेक्षा बौद्धिक पातळीने काहीतरी उच्चस्तरीय,वेगळे आहोत असा होत नाही.
म्हणतात ना ‘सास भी कभी बहू थी’ आपणही कधी काळी त्या पदावर कार्यरत होतो ज्या पदावरील अधिकारी यांना आपण सतत अपमानित करत असतो ही जाण ठेवून वरिष्ठांनी वागायला पाहिजे.
आपल्या समोर येणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात आपण सनदी अधिकारी म्हणून काहीतरी सकारात्मक करणं लोहपुरुष सरदार वल्लभाई पटेल यांना अपेक्षित होतं मात्र आज च्या घडीला सकारात्मक तर सोडाच पण सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कनिष्ठांवर नियंत्रणा च्या नावाखाली तयार केलेली छळछावणी केंद्रे जरी बंद केली तरी हे असले प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत.

166 Comments

 1. De hecho, Penny no menciona a Ardern en absoluto,
  ni siquiera a Angela Merkel. De todos modos, sigamos adelante:
  las cosas están oscuras porque las mujeres todavía son juzgadas demasiado por su apariencia, la discriminación por edad
  es muy cruel y la violencia masculina está en todas
  partes.

 2. New players at Bingo Mania receive a bonus of $5 and an initial deposit bonus of up to 150% with most deposit options and 250% for those who use eWalletXpress. This allows players to enjoy the wide variety of games that are available for play at Bingo Mania. Daily Deposit bonuses are available up to 50% of what each member funds into their account. Making a deposit at Bingo Mania is a simple process. Simply head to the banking page in the account section and choose your deposit method and amount. You will see the payment methods and you need to click on your choice from the following options: Bank Transfer, Mastercard, Visa, Neteller, Skrill, Money Gram, Upay Card and Western Union. Withdrawals are by Bank Transfer to North American players and by Neteller, Skrill and Bank Transfer to other countries. E-wallets withdrawals take 24 hours to process and bank wire takes 2-4 business days. The cash out limit here is €2,500 per week.
  https://www.xmonsta.com/forums/users/cortez8067/edit/?updated=true/users/cortez8067/
  There’s also a 100% match bonus up to €200 plus 20 free spins to claim with your first deposit. Hop on board the pirate ship and set sail with Casino Dep! 50 Free Spins No Deposit Fresh Casino: 50 Free Spins No Deposit Not for UK 01 Jan Fresh Casino is a new brand with a ‘fresh’ chance to claim 50 Free Spins No Deposit with your new player account. To stand a chance of grabbing one of these No Deposit Free Spins, all you need to do is make sure you sign up and join the fun here at Cashmo Mobile Casino UK. Your Free Spins could be then on their way! You can use your free Welcome Bonus of up to 50 Free Spins* – on Cashmo’s exclusive online slots game Rainbow Slots! First Deposit Only. Min. deposit: £10, max. Bonus £50. Game: Rich Wilde and the Book of Dead, Spin Value: £0.10, Max Extra Spins:50. WR of 30x Deposit + Bonus amount and 60x Extra Spin winnings amount (only Slots count) within 30 days. Max bet is 10% (min £0.10) of the extra spin winnings and bonus amount or £5 (lowest amount applies). Extra Spins must be used before deposited funds. Bonus Policy Applies.

 3. Wracając do HIT Casino Toruń. Znajdujące się nieopodal starego miasta w Toruniu kasyno oprócz automatów ma do zaoferowania także klasyczne gry. Możemy więc zasiąść przy stołach do pokera czy blackjacka. Krupier zakręci dla nas kołem ruletki, jest także tutaj możliwość grania w kości. Dla spragnionych jest czynny cały czas bar, gdzie można kupić sobie drinka. Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo C&T, 2009 Wracając do HIT Casino Toruń. Znajdujące się nieopodal starego miasta w Toruniu kasyno oprócz automatów ma do zaoferowania także klasyczne gry. Możemy więc zasiąść przy stołach do pokera czy blackjacka. Krupier zakręci dla nas kołem ruletki, jest także tutaj możliwość grania w kości. Dla spragnionych jest czynny cały czas bar, gdzie można kupić sobie drinka.
  https://online-wiki.win/index.php?title=Legalny_poker_tarnow
  Uwaga! Informacje na temat poprzednich emisji znajdują się niżej na stronie. Rozwój i wzrost pszenżyta z reguły przebiega w średniej temperaturze dobowej 14°C na początku okresu wegetacji, pod koniec – 8°C. Taka pogoda sprzyja dobremu krzewieniu i właściwemu hartowaniu się roślin przed okresem zimowym. Z kolei rośliny wysiane na koniec października z tzw. siewów opóźnionych, nie osiągają zwykle jesienią fazy krzewienia, dlatego okres wschody-krzewienie wydłuża się do wiosny. Jest oczywiście mnóstwo filmów, których gra toczy się w kasynie, albo są związane z grami hazardowymi. Warto wspomnieć chociażby film „21” z Kevinem Spacey’m, w którym to grupa matematycznych gików wygrywa oszałamiające pieniądze na grze w blackjacka. Kolejny obraz to „Władza pieniądza”, gdzie gra toczy się wokół pieniędzy i hazardu. Francuski film „Skok na kasyno” z 1963 roku to z kolei nagrodzona Złotym Globem historia wielkiego skoku na najbogatsze kasyno na Lazurowym Wybrzeżu.

 4. Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 5. Recently, Newfoundland and Labrador began offering cannabis clones for those interested in making their thumbs just a little bit greener. We ship every Monday-Thursday ever order is shipped with heat pack and insulated bags as needed at no extra cost arrive alive alive guarantee available curent prossing time is 7-14 days Dismiss Advantages for cannabis businesses include: To make a clone, you need to cut a small branch from one of your plants in the vegetative stage. Yes, it is possible to clone plants in the flower phase. However, these clones are generally less hardy and have a much higher mortality rate than vegetative clones. Deep Dive into Cannabis Copyright. Seeds and Clones | All Rights Reserved | Cannabis Seedbank The cultivation team at Green Meadows leans into the principles of Korean Natural Farming which strive to create an ideal environment for microorganisms and plants to grow. Green Meadows leverages “living soil”, which uses indigenous microorganisms (IMOs) and plants, animals, and minerals from the local environment for feeding cannabis plants. This leads to richer soil that yields cannabis with more robust flavor and aroma profiles of the terpenes, which deepens the distinction between strains.
  https://wiki-zine.win/index.php?title=Canada_cannabis_competitive_peers_index
  Cannabis in New Brunswick’s private retail store’s channel is a part of the cannabis NB model evolution to provide consumers better access to safe and legal cannabis products in New Brunswick. These private stores will be operated under their own brands.  These legal and licensed cannabis stores will offer a full portfolio of legal, regulated products throughout all categories.  The Consultation Paper envisions an industry with both large and small players involved. There will be established standards for “micro-cultivators” and “micro-processors.” Also, while medical cannabis under the ACMPRs must be cultivated indoors, the Consultation Paper indicates that both indoor and outdoor cultivation will be permitted for recreational cannabis. Further, while the regulatory proposals under the Consultation Paper primarily address dried cannabis, fresh cannabis, cannabis oil, seeds and plants, the Consultation Paper indicates that it is Health Canada’s intention to enable the sale of edibles within one year following the coming into force of the Cannabis Act.

 6. Here in this article, we will list down different ways to Download Blackjack Offline on PC in a step by step guide. So before jumping into it, let’s see the technical specifications of Blackjack Offline. 640×480 display resolution or better Play the popular Casino game on your mobile device without the need of an internet connection! Popular Games Collection Bias – Mitambo isina kujairika haiwanzo kukupa mamiriro akaoma. Yakawanda yenguva yako inopambadzwa uchitamba makadhi ari nyore. Chinangwa chezvisarudzo izvi ndechekushandisa zviri nani nguva yako yekudzidzira. Iwe unogona kuseta chimwe chezvishanu zvakarerekera, sekuwedzera huwandu hwekuitika kwemaoko awakambotamba zvisizvo munguva yakapfuura. Rine mazano ekuedza mutambo wako. Shona Tine zvakare 540-mapeji emahara bhuku repamhepo nezve blackjack uye inonyanya kushanda yeblackjack foramu pawebhu.
  https://www.thediplomatnetwork.com/community/profile/ronaldsimas464/
  Some of the most popular free Texas holdem poker mobile apps include WSOP Poker, Governor of Poker, Zynga Poker, Pokerist, Appeak Poker, and World Poker Club. Each of these apps acts as a mobile poker club, allowing players to compete for virtual chips and to have bragging rights among players at the table. PokerGuru is your online poker guide, with expert reviews of top poker sites, best sign-up bonuses, and exciting deposit offers. Find your ideal poker platforms and tournaments to play with the best poker sites online in minutes. Just login! BetOnline debuted as an online sportsbook and casino nearly 20 years ago and launched its online poker rooms in 2011. We’re looking at one of the best online casinos, but is it that good for online poker? You can bet it is.  GGPoker has quickly become one of the top sites for playing real money online poker and features a global-wide player pool. This online poker room has become quite the phenomenon since its 2014 inception and even holds a Guinness World Record for the largest prize pool in an online poker tournament, with $27,559,500 won by players in a World Series Of Poker game. The top prize was $3.9 million!

 7. I have been browsing on-line more than 3 hours nowadays, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¦s pretty price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

 8. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 9. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web-site.

 10. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 11. Another subject of the consultation is “non-therapeutic research with cannabis involving human participants.” Questions posed by Health Canada focus on who should be allowed to participate, the types of cannabis and dosages used, and how adverse reactions should be reported. The agency is also seeking feedback on allowing license holders to produce their own cannabis test kits, and produce and sell cannabis reference standards. Marijuana can offer patients relief when conventional therapies do not — but a lack of evidence of the risks and benefits of its use makes it difficult for physicians to properly advise patients. See the CMA’s recommendations for addressing this issue and others in our policy on medical marijuana. Although the federal Cannabis Act1 legalizes and regulates cannabis for personal use, it does not substantively change the legal regime around cannabis for medical purposes, now under the Cannabis Regulations.2
  https://traviskjhe851073.atualblog.com/21566650/licensed-producers-of-cannabis-in-ontario
  The report, from the Connecticut-based data firm Cannabis Benchmarks, notes that Alberta has the country’s highest number of cannabis stores per capita. It also has more stores than what the firm considers an “optimal” number, based on benchmarks from more mature U.S. markets like Oregon and Colorado. Realtor Karen Barry now has a license to operate a cannabis store near Calgary’s trendy Beltline neighbourhood. After months of frustration with licensing, insurance, city bylaws and getting her store ready, she now says she’s only missing her first shipment of cannabis to open. Link to Newfoundland and Labrador’s list of retail storesLegal age: 19Where legal to buy: Private licensed in-person stores or government-operated online storePublic possession limit: 30 grams of dried cannabis or equivalentExcise stamp:

 12. Glavni načini plačila so kreditne kartice, ki ga kot novinec pri spletnih igrah ne boste pogrešali. V mnogih spletnih igralnicah je običajno na voljo izbira za stave v realnem denarju na Jacks or Better, poštena in upajmo donosna. Ko ste v, casino igre igrajo brezplačno ruleta da to storijo z metodo generiranja naključnih števil. Vse casino igre s pravim denarjem, kot pri ravnih sendvič radomih. Opozorilo: pri elektronski ruleti istočasno igranje na več igralnih mestih na eni ruleti ni dovoljeno. Streamerji, da bi preprečili hekerske napade in jih ustrezno licencira in ureja ugledna igralniška oblast. To vrsto bonusa je težje najti, ameriška ruleta na spletu brezplačno ali lahko uporabim osnovno srategijo. In če ste izgubili, ki igra rng bj. Ta reža je navdihnjena z Jackpot 2022, kot je tista igralna ponudba v številnih različnih spletnih igralnicah.
  https://shed-wiki.win/index.php?title=Casino_bonus_senza_registrazione
  Kako pridobiti casino craps vendar pa nič ni bolj frustrirajoče kot težave pri nakazilu ali čakanje na starost, da vam pomaga krmariti skozi džunglo vseh igralnic. Strojni ključ se nanaša na končni izdelek, ki obstajajo. Nagrade vašega programa za vrnitev lahko samodejno pošljete pravim strankam ob pravem času, in najti najboljše tam zunaj. V začetni fazi se stavi na bankirja, da zadeti jackpot s kraljevsko lestvico lahko oditi s kul 10.000 multiplikator. Izbira odličnih promocij ni lahka naloga, število vrže. V tem primeru bo v naši oceni ta igralnica imela povprečno oceno 7 točk, in število knock padce potrebne spremembe težavnost igre. Kako enostavno osvojiti ruleto vsakdo, da se boste spraševali. Pravila igre za avtorske pravice ali blagovne znamke ne morete, kako igralnice ne vedo.

 13. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific web site.

 14. 88 Fortune sits on the top spot of our list of Chinese slot machine games and is considered to be one of the most-player online slots in the United States. We cannot talk about the best slot games on DraftKings without mentioning 88 Fortunes and its jackpot feature! This five reels slot machine is one of the best progressive games with a jackpot amount of $500. Even though it is not as high as some would like, it is the perfect game for the low bettors. Gonzo’s Quest is another one of NetEnt’s online casino slot machines. This medium to high slot game has 5 reels, 20 bet lines, and 3 bonus rounds. Your stake can go as high as $50 per spin, for a maximum win of 37,500x in the base game. While 88 Fortunes remains one of our top-played online casino slots years after its release, Jin Ji Bao Xi Endless Treasure is a newer release from SG Digital which takes the much-loved Oriental theme to the next level. This game has become widely popular in land-based casinos from Las Vegas to Macau with online players quickly joining in on the fun.
  http://ynw.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=71246
  Yes. You can take advantage of no deposit bonuses at online casinos, which give you a shot at walking away with real money. Any cash that you win with free play or free spins will be subject to a play-through requirement. This means you must gamble with your winnings a set number of times before it can be withdrawn. Slots get more entertaining every year. Many are themed on TV shows, movies, and bands — while others are quirky and unique. While the primary audience for slots is real money gamblers, it is easy to play slots for free. This can be in a social context, or simply to find which of the thousands of titles is right for you before you play slots for real money. Start choosing an online machine by familiarizing yourself with its provider. This small detail can radically change your subsequent gaming experience due to many factors. Firstly, some software providers give special bonus offers to allow to start playing online slots. Each game developer has distinctive characteristics and traceable style in internet pokies. Aristocrat Pokies have made a name for themselves by creating both online and offline slot machines to play without money. Know what licenses game developer have. Even a free game from a dishonest provider can leak player data from his device. Especially for this, we attach for you a list of the best and most trusted providers of internet games for gambling projects.

 15. Download Pokerface: Texas Holdem live NOW! Poker Championship online | Comunix Ltd 4. Download and Install Poker Face – Texas Holdem‏ Poker With Friends Softonic review A full version program for Android, by Vivek Kumar Tiwari. Pokerface is better with friends! Come together for a virtual poker night and play Texas Hold’em with up to five of your friends at the same time! Download Pokerface: Texas Holdem live NOW! Since you are on your phone, we are going to send you to the Google Play page. Using BlueStacks and Macros, you can quickly rise to the top of your game. Just record a series of actions, and then you can play them back with a single key. See your foes’ expressions change as you repeatedly stun them with complex attacks. Poker Championship online Base APK: comunix.pokerface.apk
  http://paxtonmxmf326.theglensecret.com/free-online-poker-freerolls-from-south-africa
  Most New Jersey online casinos offer at least six video poker games on the standard PC software. Android and iOS mobile apps also feature video poker games, but not as many. Playing video poker at the casino isn’t much of a social event unless you’re playing at a bar with chatty patrons or a friendly bartender. If this is something important to your video poker experience, you’re probably not going to be a huge fan of playing online. But, if you’re more concerned with the action and the game, you’re going to love online video poker, especially if you like being away from distractions. Before you join the best video poker online casino sites that accept players from the US, you need to compare them based on some top features, which include a number of video poker titles, providers, and maximum bet limits. The table below will help you compare our top best online video poker sites based on these features.

 16. Aprendizaje de inmersión para 25 lenguas El aspecto de una máquina de video póker es similar a una tragaperras. A continuación se describen cada uno de los elementos de una máquina de videopoker: Máquinas Tragamonedas De Video Gratis – Juega y gana en casinos en linea Los gángsters están buscando a Tony Montana, como estrategia suele recomendarse jugar a más de un número. Casino maquinas tragamonedas 5 tambores el valor mínimo de fichas requerido para inscribirse en un partido o evento, podrá disfrutar de una simulación realista de un entorno de casino. A medida que vayas jugando, tendrás una idea de cuáles son tus máquinas tragaperras favoritas y de la frecuencia de sus pagos. También sabrás qué tragaperras conceden premios más a menudo. Algunas suelen otorgar pequeños botes con regularidad, mientras que otras son más propensas a otorgar grandes cantidades de vez en cuando. Tendrás la opción de decantarte por lo que más te guste: premios grandes, o más pequeños y frecuentes.
  https://www.yulfa.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2472
  The player’s dissatisfied with the casino bonuses as they used to be more beneficial before. The complaint was closed as it is up to the casino whether they give out bonuses. Tan pronto como ingreses al sitio de Betano serás recibido con algún tipo de bono. Si eres nuevo usuario podrás recibirás una oferta de registro que aparecerá en tu pantalla casi de inmediato para que conozcas el bono de bienvenida. Si eres cliente habitual de Betano, tu fidelidad es bien correspondida con bonificaciones en el sitio de este operador. Como en cualquier promoción en línea, el Bono Casino y Ruletas de Betano tiene sus términos y condiciones específicos. Son algunas reglas que deberás tener en cuenta y cumplir a rajatabla, para no poner en juego tus ganancias. Igualmente, sus condiciones son muy simples y no tendrás problemas para hacerlo. Pero siempre te recomendaremos leer atentamente tanto éstas como las normas generales de Betano

 17. The Philadelphia Eagles are the favorites in the matchup, but it is expected to be a tight contest as the spread is just 1.5. With a spread that low, it’s best to stake your claim on the moneyline, and you can see those odds below. The Eagles are rested and mostly healthy now that Hurts is off the injury report. They take care of the ball, run the football, dominate the clock and play great D. They’ll play twice at home for a trip to the Super Bowl, and their elite pass defense and rushing attack look like the perfect matchup against those high-flying AFC offenses if they get there. If you’re looking to get an idea of every NFL team’s Super Bowl odds as you prepare to make some sports bets, you’ve come to the right place. All those injuries will mean some uncertainty about the Kansas City offense before the Super Bowl, which will be played Feb. 12 in Glendale, Ariz. Another, perhaps more important, factor is how good Philadelphia looked.
  https://morphomics.science/wiki/Free_football_betting_tips_prediction_for_tomorrow_and_weekend
  BetMGM later joined the group on Monday, Jan. 17, 2022. PointsBet ultimately joined the live market on Tuesday, Jan. 25, 2022. WynnBET became the seventh mobile sportsbook to the NY sports betting market on Feb. 3, 2022. Resorts World joined the party as the eighth sportsbook on March 3, 2022, whereas Bally Bet turned on the lights on July 7, 2022. It placed a prohibition on sports betting, but a grandfather clause allowed sports gaming to continue in states that already legalized online sportsbook operators. Nevada was the only state with full-scale sportsbooks, and Montana, Delaware, and Oregon had sports lotteries that were grandfathered in. The newness of esports betting also means that there is a limited understanding of how the markets for individual esports should be priced – it’s not like football or golf where there are entire industries already built around providing data and pricing for betting on live events. esports betting involves a learning curve for online sportsbooks, and that learning curve means that it will be some time before all major esports are covered by all online sportsbooks.

 18. Eingeführt wurde EuroMillionen im Februar 2004 – vorerst nur in Frankreich, Spanien und England. Im September 2004 kamen Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal und die Schweiz hinzu. Seit Mai 2011 finden die Ziehungen dienstags und freitags statt. Joker Die EuroMillionen-Gewinnabfrage findest du hier. Überprüfe ganz einfach online, ob deine Tipps auf die EuroMillionen Zahlen richtig waren. Haben Sie mehrere Spielscheine zu überprüfen? Dann verwenden Sie doch den EuroMillionen-Checker, um ruckzuck herauszufinden, ob Sie etwas gewonnen haben. Der Zufall hat kein Gedächtnis, das gilt auch für das “Lotto 6 aus 45”. Alle 45 Lottozahlen, die bei jeder Ziehung aufs Neue ins Rennen gehen, haben erneut die exakt gleichen Chancen, gezogen zu werden. Ein Blick auf die häufigsten und seltensten Zahlen (laut “Lotto 6 aus 45”) sowie auf häufige Kombinationen und die sogenannten “Kalten Lottozahlen”, kann Analysten und Statistik-Freunde aber dennoch glücklich machen:
  http://m.garciainc.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=82964
  Fragen und Antworten zum SKL Euro-Joker Ohne Zweifel ist EuroJackpot-Lotto die beste Wahl, wenn du gute Chancen auf einen Gewinn suchst! Notwendige Cookies Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin gewann dabei mit dem dritten von vier Tipps auf einem Normalschein mehr als 95.300 Euro. Sie können gleichzeitig bis zu drei Joker-Zahlen spielen. Der Preis pro Joker-Zahl beträgt 2 Franken. Wie funktioniert die Euromillionen Ziehung? Wie funktioniert die Euromillionen Ziehung? Es gibt mehrere Gewinn Quittungsnummern 77 Jahre TT: Jetzt ein iPhone 13 gewinnen Ein paar Zahlen tippen und auf den großen Gewinn hoffen, das kann so ziemlich jeder – aber um im Lotto zu gewinnen, bedarf es manchmal nicht nur etwas Glück, man muss dieses auch für sich zu nutzen wissen. Das gilt nicht nur für die EuroMillionen. Eine Alternative etwa bietet der Joker – wer ihm die Treue schwört, wird es selten bereuen.

 19. If you’re looking for a lightweight moisturizer for dry skin that has all the power of a heavier formula, look no further. This classic face cream from Kiehl’s contains squalane, an emollient that leaves parched skin feeling hydrated and soft without that super greasy feeling. Avocado, apricot kernel, olive fruit, and sweet almond oils join forces to rejuvenate any dullness. In terms of application, you have a few options to choose from, depending on how dry or sensitive your skin is. If you can tolerate it, Sarkar instructs patients to use the retinoid and then apply a moisturizer over it after a few minutes or 30 minutes later. If your skin is sensitive, she recommends mixing your retinoid with moisturizer in a 1:1 ratio. Creams are thicker and richer; they tend to contain more oils and less water, as compared to lotions, which are water-based. (Hot tip: Due to their consistencies, creams are typically housed in jars while lotions come in bottles.) For especially dry skin, creams are ideal, notes Dr. DeRosa.
  https://novelengine.com/novelengine_new/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38546
  If you’ve lived in a small space, you know that storage can be few and far between. One of the best solutions to storage problems is to utilize space behind your doors or on your wall, rather than taking over drawer or counter space, especially if you have a particularly large collection. Conveniently rotates FairytaleWeddBoxes Lipstick lovers will get so much joy storing their lipstick collection in this fun Amazon find. This unique lipstick holder can be displayed a number of ways. The Tasybox Clear Lipstick Holder can be flipped and arranged however it fits best on your counter. Any way you decide to style it, this lipstick organizer makes for a striking countertop makeup storage. It’s also small enough to where it can fit inside of drawers. Conveniently rotates This two-tier organizer is simple yet effective. The affordable storage basket will save valuable counter space and keep all of your skincare products in place. Each unit comes with four non-scratch rubber pad feet to keep the organizer in place and to protect the surface of the countertop. The durable metal is finished with a rustic brown tone while the angled leaning puts the contents within easy reach. This basket is a great addition to any bathroom or vanity area.

 20. Pokerissa on tavoitteena voittaa vastapelaajien rahat tai pelimerkit. Voittaminen tapahtuu vakuuttamalla muut pelaajat siitä, että itsellä on vahvin pokerikäsi. Pokeri onkin noussut vuosien varrella pelaajien keskuudessa huikeaan suosioon. Tästä ovat erinomaisena osoituksena se että peliä pystyyn nykyään pelaamaan niin kasinoilla kuin internetissä ja pelipaikkoja on paljon. Yksi pokerin suurimpia nimiä Pokerstars on kokonaisuudessaan pokerille omistettu pelisivusto joka tarjoileekin peliä kuukausittain miljoonille pelaajille. Tietyt pokerit edellyttävät live-kasinon peleissä pelaajien vähimmäismäärän täyttymistä. Usein pokeripöydissä odotetaan pelaajia siihen asti, kunnes paikalla on riittävä määrä osallistujia. Toisaalta tämä ei aina pidä paikkaansa ja lisäksi on monia pokerivariaatioita, joissa pelaaja pelaa jakajaa vastaan, jolloin muiden pelaajien läsnäolo ei ole niinkään merkityksellistä.
  https://www.livingtel.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22834
  Pokeritieto Pokeritieto Fly on the wall view of the first offseason DC training session as Dusty gets back to the business of putting on size for the 2018 season. Kivimäen nettideittailun ja pokerin maailmaan sijoittuvan romaanin päähenkilö Ville koukuttuu, koska matemattisena ihmisenä pelinomaisten ympäristöjen hallitseminen on hänelle helppoa.  Riippuu toki missä pelaa. Mutta ite ainakin siirrän SUORAAN tilille rahat pokerihuoneelta, veloittavat 2$. Vuosina 2010–2012 Kivimäki notkui aika paljon kasinolla ja kokeili, alkaako pokerinpeluu kannattaa. © PAKKOTOISTO.COM 2002-2021 Pokeritieto Riippuu toki missä pelaa. Mutta ite ainakin siirrän SUORAAN tilille rahat pokerihuoneelta, veloittavat 2$. PokerStars : Bonus: 100% $600 + VIP

 21. Bonus 15 euro bez depozytu należy do najpopularniejszych zachęt, jakie oferują kasyna online, aby przyciągnąć nowych graczy. Jednak tylko najnowocześniejsze i najbardziej przyszłościowe strony oferują tego typu bonusy swoim graczom. Jeśli szukasz najnowszych ofert i zmian, nasza strona może Ci pomóc. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych kasyn online, dzięki czemu z łatwością znajdziesz te, które oferują bonus 15 euro bez depozytu 2023 i inne kuszące promocje. €300 1 500zł – 100% Premia za dopasowanie + 22 punkty  by SuchyJKS Wto 17 Gru 2019 – 14:42 Najczęściej jednak ma miejsce sytuacja, o której wspomnieliśmy, a więc darmowe spiny bez depozytu dla konkretnego automatu hazardowego. Przyznawanych jest najczęściej od 10 do 30 darmowych obrotów bez depozytu, choć sporadycznie pojawiają się także wyższe oferty. Każdy free spins ma przypisaną określoną wartość stawki czyli na przykład 1 złotówka czy 50 groszy. I znowu, najczęściej są to najniższe lub jedne z najniższych stawek.
  https://www.haondental.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13869
  Problem z bonusami bez depozytu polega na tym, że wiążą się one z wysokimi wymaganiami dotyczącymi zakładów. Na przykład, możesz być zmuszony do ponownego zainwestowania swojego bonusu sześćdziesiąt razy, zanim będziesz mógł odebrać z niego jakiekolwiek wygrane. Ideą stojącą za wysokimi wymaganiami dotyczącymi zakładów jest to, że kasyna chcą utrudnić wygraną z bonusu bez depozytu. A kiedy oferują bonusy, takie jak bonus 100 zl bez depozytu, to jest to doskonały wybór dla każdego gracza. Nowi gracze, którzy otworzą konto, mogą nawet otrzymać bonusy bez depozytu. Jest to sposób kasyna online na zaoferowanie prezentu w podziękowaniu za zapisanie się, czyli jest to marketing w najczystszej postaci. Konkurencja zmusza nas do oferowania hojnych bonusów, takich jak darmowe 100 zł bez depozytu.

 22. Tip #2: Use Online Casino BonusesA perfect way to really add bulk to your bankroll is to take advantage of the amazing range of bonuses offered by online casinos. From generous welcome bonuses that can double your first deposit, to regular offers such as reload bonuses, cash back offers, free spins, no deposits and more, you will find countless ways to extent your gameplay with free extra money. In addition to Caesar’s Empire, Ignition also offers plenty of other video slots, traditional table games, a live casino section, plus virtual sports. To welcome you to the casino there is also a $3,000 welcome bonus you can take advantage of to start playing your favorite slot games. If you are not ready to start betting real money the casino has plenty of free games, including free slot games, for you to choose from.
  https://www.social-bookmarkings.win/betmgm-casino-download
  Slots Empire features a top-of-the-line game library with 253 online casino games powered by RTG and Visionary iGaming. The focus is on slot games, with 200+ three-reelers, five-reelers, 3D, multi-payline slots, and progressive jackpot slots. Besides, the rewards that you can grab by playing slot machines at the best website for slots might be very generous. And last, but not least, safer online gambling in most slot sites should always be your top priority and you are advised to access only licensed and regulated best site for online slots that offer fair online slots. All betting content on NJ is written exclusively by Catena Media, which provides expert analysis, reviews, bonuses, and tools for sports bettors and casino players. Please wager responsibly. The new rules include the outright ban of four key features of online slots games:

 23. El casino online de Betfair es donde está toda la acción. Es considerado por muchos como el mejor casino online y el más avanzado gracias a la gran cantidad de juegos de casino clásicos y modernos que ofrece. Como ya sabes, hay muchas variantes de la ruleta, así que no debería sorprenderte que te digamos que hay más de 100 tipos de juegos de ruleta que se pueden encontrar online. Obviamente, eso es demasiado para mencionarlos todos, pero aquí están nuestros juegos de ruleta más recomendados para jugar en los casinos online: La Mina de Oro Plus Si buscas un juego online cargado de acción y variedad, la ruleta es una excelente opción. Para ganar dinero jugando a la ruleta, es necesario apostar dinero real, lo que conlleva el riesgo de perderlo. Ahora bien, puedes jugar a la ruleta online en modo demo y disfrutar de toda la emoción sin arriesgar tu dinero.
  https://devinffda731097.livebloggs.com/24837861/juego-casino-gratis-tiradas-gratis
  Cada proyecto lo llevará a estar más cerca de todo sin dejar de ser residencial, siendo al mismo tiempo un espacio funcional que cuida los detalles. Como siempre, y puedes quedarte con lo que ganes. Los hilanderos de carretes nunca se aburrirán en Golden Reels Casino, de modo que pueda retirar sus ganancias de la bonificación. Los ciudadanos franceses e ingleses que vivían en las Américas fueron responsables de la introducción del juego de Baccarat en esta ubicación geográfica, lo que importa es que gane dinero en muchas operaciones. Si desea jugar a las tragamonedas de video en su dispositivo móvil, aunque solo hay un número de veces que puedes usarla. kineticallybeautiful forum fashion-forum 7-32-casino-online-mexico-7-32-casino-en-linea

 24. Tieniti aggiornato qui sui casino con bonus immediato per non farti sfuggire alcun dono su roulette, blackjack o poker room live. Tutto lo sport come il calcio oppure bingo o tombola usufruendo incentivi anche privi di registrazione. Prima di Giocare per vincere soldi gratis regalati dalle sale aams. Troverai in questa pagina dei casinò online bonus senza deposito. Da diversi anni stanno aumentando sempre di più quelli dover non occorre scaricare o effettuare alcun download. Sono difatti case da gioco in linea che non richiedono un pagamento, o deposito minimo per cominciare a giocare. Spesso offrono anche un buon benvenuto subito per gli utenti appena iscritti. I Cookie funzionali supportano funzionalità fornite da terze parti, come la condivisione dei contenuti del sito Web sui Social Media, la raccolta di feedback, ecc…
  http://www.roachstory.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18869
  Mentre il bonus senza deposito può in genere essere sfruttato su tanti giochi anche diversi dalle slot, i bonus free spins sono dedicati esclusivamente questo prodotto, come abbiamo visto. Nella tabella in alto lista dei bonus senza deposito abbiamo elencato tutte le promozioni senza deposito approvate da Casino2K. Se invece li hai già testati tutti o cerchi qualcosa di diverso e nuovo, allora ti consigliamo di controllare le offerte dei giri gratis. Giocare alle slot gratis con bonus senza deposito? Il sogno di chiunque, anche di chi ancora non conosce i piaceri delle slot machine online. Se avete esperienza solo con le slot machine da bar, è arrivato il momento di metterle da parte e scoprire gli innumerevoli vantaggi e promozioni delle slot machine su internet. In particolare, grazie ai Bonus Senza Deposito Immediato offerti dai Casino, potremo giocare sulle migliori slot online senza spendere un centesimo, e con la possibilità di vincere denaro vero.

 25. UAW Local 10055615 Chevrolet BlvdParma, OH 44130440.884.7979 UAW Local 10055615 Chevrolet BlvdParma, OH 44130440.884.7979 Enter your e-mail and password: In May, JACK Cleveland Casino celebrated its 10-year anniversary. The Ohio venue opened its doors on May 14, 2012. Since then, the casino has attracted more than 21 million visitors. For companies like JACK, the casino operator will pay $1.5 million every five years for a license. The amount jumps to $5 million upfront and a $1.5 million renewal of the casino partners with two mobile sportsbooks. If your opinion does not change – with this I mean that a corresponding compensation is available as described above, iWildCasino will probably not succeed. This symbol once extracted can take the value of any other symbol of the game to complete or expand any winning combinations extracted from the player in the current bet. And it is precisely for this reason that we have decided to write this article, to deepen the topic of the online casino apps in all their entirety and find out with you what are the best ones present on Italian soil.
  https://bootstrapbay.com/user/pokerstraightki
  Slots Empire: Slots Empire allows its users to use $25 in no deposit bonus cash across 225+ high-powered slots and specialty titles. Use the no deposit bonus code “25GRATIS” to claim your $25 free chip today! Join our e-mail newsletter for giveaways, hot deals, and news. Zynga has a ton of casino games on mobile. Most of them are slots games with various themes and mechanics. However, they also have Zynga Poker. Pretty much every slots game works the same way. You spin it and you either win or lose. The poker game is also pretty decent. It seems tuned for entertainment value rather than accuracy so don’t expect to play seriously. All of the games are freemium and we didn’t like that. However, the games were okay otherwise. Rest assured that we’re committed to making all of our slot games FUNtastic! They are all unique in their own way so picking the best one for you can be tricky. To better understand each slot machine, click on the “Pay Table” option inside the menu in each slot. Once you’ve found the slot machine you like best, get to spinning and winning!

 26. Taki czat wideo 18+ pozwoli Ci na długi czas oderwać się od codziennych problemów, złagodzić stres, nawiązać znajomości seksualne i po prostu zrelaksować się dzięki anonimowej masturbacji z nieznajomą osobą przed kamerą internetową. To idealna okazja, aby miło spędzić czas bez wychodzenia z domu. Najważniejsze w tej ruletce jest to, że nigdy nie wiesz, kogo nasz system wybierze jako Twojego rozmówcę. Witryna automatycznie wybiera najbardziej odpowiedniego użytkownika zgodnie z Twoimi preferencjami seksualnymi. Dodaje to jeszcze bardziej intymnego zainteresowania komunikacji. W 95% przypadków będziesz chciał bliżej poznać osobę po drugiej stronie ekranu i otworzyć jej w pełni swoje erotyczne fantazje. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  https://www.drupalgovcon.org/user/527976
  ©2023 BOZZA™ CONCEPT’N DESIGN Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997. Więcej sylwestrowych imprez, nie tylko w Krakowie, znajdziesz w aplikacji Tango. Pobierz i bądź na bieżąco! Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997. CONCEPT’N DESIGN Warszawskie kasyno w&nbspluksusowym hotelu jest uważane za jedne z&nbspnajwiększych w&nbspkraju -&nbspma 70 automatów i&nbspniemal 30 stolików do gry. Casinos Poland ma też obiekt w&nbspinnym stołecznym hotelu, w&nbspHiltonie. Nasza lokalizacja jest idealna nie tylko dla rodzin, ale osób, które chcą spędzić czas aktywnie. 10 minut dzieli nas od Krakowskich Błoń oraz Kopca Kościuszki tuż obok. Trochę dalej Bulwary Wiślane, centrum miasta lub Tyniec. Dla Was: basen, fitness, kącik zabaw oraz przestronne pokoje. Od nas nie jest nigdzie daleko. Przystanek komunikacji miejskiej tuż obok hotelu. Dogodny dojazd do obwodnicy, lotniska w Balicach oraz nowej stacji kolejowej Bronowice SKA.

 27. Learn more about troubleshooting WordPress. With no downloading required, you can now play your favorite slot machine game for free from any device! Simply login with your email address or Facebook account and play! Discover the thrill without the hassle! You no longer have to pay to be entertained! Play for free today to win the ultimate Jackpot! If you believe you should have access, please contact us. You can play real money slots confidently, knowing that All Slots Casino protects your deposits and tracks your bonuses closely. Its mobile casinos are also worth mentioning. iPhone and Android users can play slots online without sacrificing speed or reliability. As an online casino founded in 2020, we expect nothing short when it comes to mobile services from Super Slots casino. The website is modern, meaning you can easily access all the services they offer without having to download any software and losing out on quality.
  https://telegra.ph/real-money-slots-bonus-no-deposit-06-22
  To take a screenshot with your Mac, Command + Shift + 3 and then release all keys to captuer the whole screen, or press Command + Shift + 4 and press down and drag the mouse over the area you’d like to capture. Where do I download the walking dead slot mod? Collect Cashman Casino slots, roulette, and blackjack free coins now. Collect free Cashman Casino coins easily without having to hunt Spin your way to riches on multiple, Las Vegas-style slot machines with mini-games, limited time events, hourly and daily bonuses, endless ways to win credits, and FREE spins galore! Score DAILY CREDIT BONUSES just for logging in, and get a FREE Resource Chest after collecting 5 daily login bonuses! The Walking Dead © 2020 AMC Film Holdings, LLC. All rights reserved

 28. The free spin promotions often change and get updated but they’re currently offering 50 free spins for new players. You can enjoy Fluffy Favourites free spin bonuses, Starburst bonus spins and The Goonies free spin promotions. Whilst rollin’ through the reels of almost all of our exciting online slots games, you could find yourself spinning in ‘Free Spins’ symbols. These symbols can often result in you gaining a number of free spins to use in your current game of play. You won’t be charged when you play with these free spins, and anything that you do win will be added to your in-game credit automatically. Every new customer at Mr Spin Casino will receive 50 free spins no deposit bonus upon joining. You only need to verify your mobile number to activate the free spins. Besides, your first deposit will also be rewarded – 100% up to £100.
  http://www.saramtown.co.kr/manager/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2769
  The full details of the William Hill Vegas welcome offer can be found below including how to use the free spins and how to play online casino games at William Hill Vegas. For the sportsbook bonus, you have to deposit into your account and place your first bet within seven days of registering. For the casino bonus in new Jersey, you’ll need to deposit and start playing in the William Hill online casino within 24 hours of registering. If you do not meet the bonus qualification conditions within the aforementioned time limits then you will forfeit your right to the bonus. Bookmakers will make it extremely difficult for you to claim a number of the same bonus as it will always be exclusive to new customers only. Once you have claimed the William Hill welcome bonus, that will be the only opportunity to use it. If you’re looking to sign up to the bookmaker, then head over to the William Hill sign up offers page to find out how to use it.

 29. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog
  like this one nowadays.

 30. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable
  from you! By the way, how could we communicate?

 31. The Binance Smart Chain was used to create the decentralized cryptocurrency Bonfire Token, which enables its users to participate in community-driven activities and receive rewards through liquidity provision. Connecting your wallet to a compatible exchange is the first thing you should do if you want to sell your Bonfire Tokens. Once linked, go to the Bonfire Token trading pair and input the desired price and the number of tokens you intend to sell. You can withdraw your money back to your wallet when your sell order has been carried out. A cryptocurrency exchange is used for the purchasing and selling of Bonfire tokens. You must create an account with a trustworthy cryptocurrency exchange that accepts Bonfire to trade it. You can make buy or sell orders for Bonfire tokens once money has been deposited into your account. Monitoring market developments and Bonfire-related news is crucial, as these can affect the token’s value. It would be best to consider employing stop-loss orders to reduce your possible losses if the market shifts against your position.
  https://www.tool-bookmarks.win/crypto-com-max-withdrawal
  Ethereum gas prices vary a lot, even from one hour to another. Statistically, it’s been shown that the lowest gas prices can be found around midday. The main advantage of that list is that we calcualte all market prices to British Pound Sterling instead of USD. The prices are updated every 10 minutes. Charts can potentially be very useful, as they provide a simple, graphic depiction of market activity. Charts can be used to find potential areas of price support and resistance, and may also be used to spot trends or technical trading patterns. Explore resources provided by the Research Division at the Federal Reserve Bank of St. Louis. Over the last 24 hours, Ether (ETH), the currency for the Ethereum network, went from ₹1,58,420 to ₹1,55,573, with a market cap of ₹18.7T. In the same time, Litecoin (LTC) moved down from ₹7,633.16 to ₹7,461.27, a change of -2.25%, with a market cap of ₹549.2B. Ripple, or XRP, is another hugely popular token, with a market cap of ₹3.2T. In the last day, its value has changed -1.33%, moving from ₹61.51 to ₹60.70.

 32. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?

  Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please turn off the ad blocker for site working smoothly