Breaking NewsMPSC
Trending

MPSC च का ?

MPSC द्वारेच का सर्व सरकारी नोकर भरती करण्यात यावी.

MPSC द्वारेच का सर्व सरकारी नोकर भरती करण्यात यावी.

परीक्षा घेणं हे राज्य शासनाचे मुळात कामच नाही. यासाठी राज्यात स्वतंत्र अशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असणारी घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे सर्व सरकारी नोकर भरती प्रकिया ही MPSC द्वारे घेण्यात आली पाहिजे. कोणत्याही खाजगी कंपनीद्वारे ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही पाहिजे. राज्यातील सर्व सरकारी नोकर भरती ही एमपीएससी द्वारे घेण्यात यावी यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे.त्याला कारणे देखील आहेत. कलम 315 नुसार सर्व सरकारी पदभरती ही स्वायत्त असणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरली पाहिजे. पण आपल्या राज्यात ते होताना दिसत नाही. जिल्हा पातळीवरील पद भरतीसाठी जिल्हा दुय्यम परीक्षा मंडळ होते. ते बरखास्त करून त्या जागी महापरीक्षा पोर्टल आणले गेले. ते देखील बंद करण्यात आले. व त्या जागी आता काळया यादीत समाविष्ट असलेल्या खाजगी कंपन्या यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या वतीने या परीक्षा घेण्यात येत आहे. या प्रत्येक टप्प्यात भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, अनियमितता अशा विविध प्रक्रिया घडत आहेत. हे वारंवार प्रकार घडत असल्याने याचा फटका हा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना होत आहे. तसेच प्रशासनात गुणवत्ता नसणारा उमेदवार येत आहे. याचा फटका सामान्य नागरिकांना व प्रशासनाला सुद्धा होत आहे. याबाबत आत्ताच निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे .प्रशासनाला योग्य उमेदवार हवा आहे तसेच जो प्रामाणिकपणे कष्ट घेत आहे. त्याच्यामध्ये नोकरी मिळविण्याचे सामर्थ्य आहे, अशाला ती संधी मिळायला हवी यासाठी निवड प्रक्रिया ही खाजगी कंपनी द्वारे न राबविता ती एमपीएससी द्वारे घेण्यात यायला हवी.
योग्य स्पर्धा झाली तरच योग्य उमेदवार प्रशासनाला भेटेल. या सर्व प्रक्रियेसाठी”केरळ लोकसेवा आयोगाचा”पॅटर्न राबविण्याची विनंती राज्य शासनाकडे वारंवार करीत आलो आहोत. केरळ लोकसेवा आयोगाकडून केरळ राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, वीज मंडळ, परिवहन महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, 15 शिखर सहकारी संस्था व जिल्हा सहकारी बँक, केरळ राज्य शासनाच्या सर्व कंपन्या आणि महामंडळे एवढ्या सर्व पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. गट-अ पासून गट-ड संवर्गातील सर्व पदांकरिता म्हणजे वर्षाला साधारणपणे 15 ते 20 हजार पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. एमपीएससी द्वारे दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार ते चार हजार पदांची भरती होते.केरळ लोकसेवा आयोग अधिक सक्षम पणे आपली यंत्रणा राबविली आहे. यासाठी त्यांच्याकडे 20 सदस्य तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या 1600 असल्याचे निदर्शनास येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास आर्थिक ताकद, त्याच्यासोबत अतिरिक्त मनुष्यबळ, संगणकीकरन यंत्रणा व मुख्यालया साठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी राज्य शासनाच्या वतीने त्वरित उपलब्ध झाल्या तर आपले आयोग देखील अधिक सक्षमपणे आपले काम करू शकते. तसेच ज्या मागण्या रखडलेल्या आहेत त्या लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
आपण जर पाहिले तर राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन विभागासह बृहन्मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालयातील लिपिक- टंकलेखक पदावरील भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबविण्यात येते, सदर परीक्षा मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येते. तथापि, बृहनमुंबई व्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या सर्व इतर शासकीय कार्यालयातील लिपिक टंकलेखकांची पदे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत (खाजगी कंपनी द्वारे) भरण्यात येतात. यामध्ये उभ्या राहणाऱ्या अडचणी व निदर्शनास येणारे प्रकार लक्षात घेता, एमपीएससीमार्फत या परीक्षा घेणे शक्य असल्याने त्या अनुषंगाने शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात आला होता व त्यास लोकसेवा आयोगाची मार्च 2015 मध्ये मान्यताही प्राप्त झाली होती असे समजते. मग परत यावर का निर्णय घेण्यात आला नाही. खाजगी कंपनीकडे परीक्षा देण्याचे यामागील प्रयोजन नक्की काय होते हे कळायला मार्ग नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर व चुकीची आहे.त्यामुळे गरजू व होतकरू उमेदवारावर अन्याय होत असून गुणवत्ताधारक उमेदवार शासन सेवेसाठी उपलब्ध होत नाही. एवढेच नाही तर सर्व अराजपत्रित गट ब व गट क पदांच्या सर्व परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तयार असल्याचे पत्र देखील राज्य शासनाला पाठविला आहे. मग राज्य शासन याबाबत वेळ काढू भूमिका का घेत आहे हे समजायला मार्ग नाही. राज्यातील लाखो उमेदवारांची मागणी असताना तसेच आयोग तयार असताना निर्णय का होत नाही. आणि काळया यादीतील खाजगी कंपनी द्वारे परीक्षा घेण्याचा हेतू काय हे देखील समजत नाही. हा देश युवकांचा आहे मग युवकांच्या मागणीकडे राज्य शासन का लक्ष देत नाही योग्य उमेदवार तुम्हाला प्रशासनात नको आहे का..? हे प्रश्न आम्हाला पडत आहे. आयोगाने अशा विविध पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे मान्यता दिली आहे. पण राज्य शासनाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली दिसत नाही.
आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसणाऱ्या गट-ब व गट क दर्जाच्या अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया सन 2017 पासून महापरीक्षा पोर्टल मार्फत राबविण्यात आली. पोर्टल बंद केल्यानंतर महाआयटी च्या अंतर्गत खाजगी कंपनी द्वारे ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.28 फेब्रुवारी रोजी आरोग्य विभागातील परीक्षा या खाजगी कंपनी द्वारे घेण्यात आली. त्या परीक्षेतील झालेला सर्व सावळागोंधळ राज्याने पाहिला आहे. तरी देखील या कंपनीवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. तेथे उमेदवारांच्या भविष्यात सोबत राज्य सरकार खेळत आहे. या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता तसेच अपारदर्शकता असल्याची बाब लोकप्रतिनिधी मार्फत अनेकदा राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. उमेदवारांनी या भरती प्रक्रिया संदर्भात तक्रारी, ऑनलाइन ट्विट मोहीम,निदर्शने इत्यादी. स्वरूपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी दर्शविले आहे.यास्तव सदर खाजगी कंपनी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससी सारख्या संस्थेकडे सोपविण्यात यावी व आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून पुन्हा एमपीएससी द्वारे घेण्यात यावी.
राज्य शासनाच्या सेवेमधील सर्व पदे शासकीय सेवांमधील अराजपत्रित गट-ब व गट क सेवांना सक्षम असणाऱ्या वैधानिक तसेच निमशासकीय संस्थांमधील सेवा यावरील भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. व त्यासाठी आवश्यक असणारी मान्यता नियमांमध्ये सुधारणा करणे,सेवाप्रवेश नियम आधीसूचित करणे, धोरण ठरविणे, इत्यादी बाबी करणे आवश्यक आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेत नियमितता येईल. उमेदवारांना याचा फायदा होईल. यामुळे उमेदवारांचा वेळ आणि पैसा हा देखील वाचणार आहे व त्यांना परीक्षेच्या जास्त संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. तसेच उमेदवारांना एकाच ठिकाणी सर्व भरती प्रक्रियेची माहिती ही उपलब्ध होणार आहे.
आयोगाने कोरोणाच्या काळात एकदम नियोजनबद्ध अशी तयारी करून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पार पाडली आहे व या अगोदर देखील आयोगाने आपल्या परीक्षा एकदम योग्य पद्धतीने पार पाडलेल्या आहेत. परीक्षेत गैरप्रकार होणार नाही यासाठी आयोगाच्या वतीने कडक अंमलबजावणी करण्यात येत असते.
राज्यातील लाखो उमेदवारांचा आयोगावर विश्वास आहे. राज्यात परीक्षा घेण्यासाठी एकच यंत्रणा असावी यामुळे उमेदवारांना सर्व परीक्षांबाबत माहिती होते आणि आयोगाकडे परीक्षा दिल्यामुळे गैरप्रकाराला थारा मिळणार नाही आणि तसेच यात कोणाचाही हस्तक्षेप वाढणार नाही यातून योग्य उमेदवार हा निवडला जाईल.

महेश बडे
9158278484
Maheshbade32@gmail.com

357 Comments

 1. Formulation Outcomes References Vinorelbine tetrandrine liposomes with modified polyethylene glycol PEG conjugates PEG modified vinorelbine and tetrandrine liposomes provided strong tumor suppressing efficacy clomiphene goodrx coupon For them, most people come here to pick up the treasures left after the beast tide recedes

 2. No dosage adjustment is recommended for patients with mild to moderate hepatic impairment, although Letocor blood concentrations were modestly increased in subjects with moderate hepatic impairment due to cirrhosis cialis When An Ran finished saying this, the air in the whole world was almost frozen, and everyone could not believe their ears

 3. Our Bitcoin market forecasts are determined using various machine based algorithms which analyze various technical indicators such as the relative strength index (RSI), moving average convergence divergence (MACD), moving average (MA), average true range (ATR) and bollinger bands (BB). The first half of 2016 continued the same, with relatively muted volatility and price consolidation. But by the end of May, the price was picking up and by mid-June, Bitcoin was hitting $700. It didn’t last, though, and Bitcoin was back in the $600s until November 2016. It peaked back over $700 and then quickly $800 and $900. As the year ended, Bitcoin was flirting with $1,000, a level it broke through in early 2017, a watershed year for Bitcoin when it came to national awareness. As Bitcoin continues to reach new highs, our algorithm expects that in 2024, Bitcoin can achieve a maximum price of $72,643.10 while the average price for the year will stay around $64,859.91. If a bear market appears, the minimum price BTC can reach in 2024 is $57,076.72.
  http://www.dybrush.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=14404
  Amp claims to offer a straightforward but versatile interface for verifiable collateralization through a system of collateral partitions and collateral managers. Where collateral partitions can be designated to collateralize any account, application, or even transaction, and carry balances which are directly verifiable on the Ethereum blockchain, collateral managers are smart contracts that can lock, release, and redirect collateral in these partitions as needed in order to support value transfer activities. The global crypto market cap is $1.05 trillion with a 24-hour volume of $36.11 billion. The price of Bitcoin is $25,900.70 and BTC market dominance is 48.0%. The price of Ethereum is $1,660.85 and ETH market dominance is 19.0%. The best performing cryptoasset sector is Yield Farming, which gained 6%.

 4. Welcome to sureetstoday a website that is dedicated in offering sure bet tips on daily basis. We specifically focus … She managed to play some blistering tennis and looked extremely comfortable on the grass, Xinyu Wang should find the power and strength of the American too much to deal with on zippy grass courts. Another aspect of how a multiple bet works is not having legs of a multiple being directly related. So for example you can’t take options of 3 1 Lionel Messi to score first and Barcelona to win 1-0 at 8 1 odds as the two legs of a double. These wagers are related to each other (related contingencies) and this is because if Messi were to score first, Barcelona would be more likely to win 1-0. The scorecast odds on that (Messi to score first and Man Utd to win 1-0) would be a considerably lower than the 35 1 quote that it would create in a double.
  https://angelordyr023555.shoutmyblog.com/22419250/boxing-betting
  The promotional content will build up hype for the fight and BetVictor’s exclusive promotions for the event. Your BetVictor account will be successful after the completion of the simple information fields. You’ll need to verify your account to make deposits and withdrawals. After going to BetVictor login in, tap on Account Verification. You will be asked to submit proof of identity with an ID card or passport and proof of address along with a recent utility bill, bank account, or tax bill.Within 72 hours, BetVictor will check this information for continued access to your unlimited account. To register in BetVictor, you need to be at least 18 years old. BetVictor offers various options for deposits and withdrawals, each subject to a $10 minimum. Deposited funds should hit your account immediately, while the sportsbook generally processes withdrawals within 24 hours, but that can vary depending on site traffic. The following transaction methods are available at BetVictor Sportsbook:

 5. Every day, more Michigan real estate brokers are taking the next step in their career by pursuing a real estate broker license. Becoming a broker enables you to start your own firm, manage a team of agents, and ultimately earn more money. The State of Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA) requires you, as a salesperson applicant, to complete a required 40-hour Michigan Real Estate Fundamentals course. Request authorization to register for the exam from LARA. You will receive confirmation and approval through email. The following list can change on a moment’s notice, but as of this writing, these states are the ones that, in our opinion, require a real estate license for the sale of a business. Included in the report of the Ohio Licensing Structure Task Force was a finding that additional education is necessary for those persons involved in the operation and management of a brokerage to ensure that they are knowledgeable about their license law obligations as well as other issues involved in running a successful real estate business. To accomplish this, HB 532 requires a separate three-hour continuing education class on these topics. This course is required to be taken by the following licensees, including those over 70 years of age:
  http://www.iblekorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=121078
  To qualify for a real estate salesperson’s license, an applicant must be at least 18 years of age, have a high school education or equivalency, complete a 75-hour pre-licensure course at a licensed school and pass the license examination. After successfully completing the course and passing the examination, the applicant must then apply for a license through a sponsoring real estate broker. – Broker price opinions are performed by licensed agents for lenders when a property is in a pre-foreclosure status or if a borrower is trying to demonstrate having at least 20% equity so they can get their private mortgage insurance (PMI) removed. It’s a lot cheaper than an appraisal (often $50 or less compared to appraisals costing $400-$800) to find out the value of the property, the overall direction of the market, and whether repairs would increase the value of a home. Licensees can build a consistent income stream by preparing several BPOs a day, without ever having to list or sell a home.

 6. Our technical sales team is ready to provide availability and configuration information, or answer your technical questions. CGMiner gibt es seit 2011. Es ist eine der ältesten Mining-Softwares für Bitcoin. Mit CGMiner kannst Du Bitcoin und weitere Mining-basierte Kryptowährungen wie Litecoin oder Dogecoin schürfen. © 2023 Reuters. All rights reserved BittWare SDK Software Development Kit for BittWare FPGA Hardware Overview BittWare’s SDK is a cross-platform collection of drivers, libraries, modules, and utilities that aid in Our CVP-13 makes FPGA cryptocurrency mining easy! With a single board, you can get hash rates multiple times faster than GPUs! No more complex rigs with lots of maintenance. Up to three CVP-13s can run under a single 1,600W supply, liquid cooling loop, and motherboard.
  https://fun-wiki.win/index.php?title=Bitcoin_kaufen_mit_amazon_gutschein
  Hier siehst du den aktuellen Bitcoin Kurs und seinen historischen Verlauf. Bitcoin ist eine der Kryptowährungen, die du bei BISON handeln kannst. Der aktuelle Bitcoin (BTC) Preis liegt heute, am 17.11.2023 bei 33.507,10 EUR und ist zum vorherigen Tag, dem 16.11.2023 von 33.758,82 EUR um -0,75% gefallen. 2022) prüfen. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Eine Prognose für die Bitcoin Cash Kurs Entwicklung für 2030, 2035, 2040, 2045 oder 2050 kann aktuell nicht genau und seriös getroffen werden. Bitcoin Cash hat einen guten Anwendungsfall, gut konzipierte Tokenomics, eine aktive Community und ein solides Team hinter sich. All dies sind Voraussetzungen für den Erfolg und deshalb sieht unser Prognosemodell Bitcoin Cash im Jahr 2030 auf $1093.51 aufsteigen.

 7. Bonus Code: LCBSTAR-NOV2 Free Spins are often provided by online casinos as a promotional tool for new players. This allows you to try out the casino and its games without risking your own money. It also lets casinos expand their audiences by allowing users to try their site who may otherwise be weary of making a deposit. Free Spins are often provided by online casinos as a promotional tool for new players. This allows you to try out the casino and its games without risking your own money. It also lets casinos expand their audiences by allowing users to try their site who may otherwise be weary of making a deposit. Sloto Stars Casino Andromeda’s no deposit bonus will allow you to explore a galaxy of casino games from the hottest software providers around. You can use your bonus to test slots from the likes of Playtech, Betsoft, and EGT, given that they aren’t progressive games. As a no deposit bonus casino, Andromeda gets top points for accepting many crypto payment options.
  https://felixvmvc591468.aboutyoublog.com/24246361/manual-article-review-is-required-for-this-article
  The first Louisiana sports betting apps and websites launched in January 2022, just in time for Super Bowl 56. ESPN BET, FanDuel, DraftKings, Caesars Sportsbook, BetMGM, BetRivers and bet365 are all live. You can bet online in 55 out of Louisiana’s 64 parishes, as only Caldwell, Catahoula, Franklin, Jackson, La Salle, Sabine, Union, West Carroll and Winn decided against legalizing sports betting. We use our expertise and years of betting experience to recommend the very best sports betting sites specifically for each sport! NFL is the king of sports and sports betting in the US from August to February. NBA and NHL bring regular-season action from October to April and playoffs action in May and June. MLB teams play a whopping 160 regular-season games between April and September. UFC offers smaller weekly events and huge fight cards roughly once a month. These are the best betting sites for each sport.

 8. Tether’s Bahamas bank, Top Gun’s top takings, Xiaomi’s new TVs If you are a victim of a cryptocurrency scam, or other scam involving the use of the Internet, please file a report with the IC3 at ic3.gov and with the FTC at reportfraud.ftc.gov. Tether, like all cryptocurrencies, runs on blockchain technology. It operates using the Omni Layer protocol. All transactions are recorded on the Tether blockchain, and stored in Tether’s database. “Working alongside law enforcement, financial intelligence units, lawmakers and standard-setting bodies worldwide, Tether is committed to being a positive force in the crypto space by highlighting the risks of child exploitation and to help organise sensible risk mitigating controls in the cryptocurrency industry. We are especially interested in improving the ability of cryptocurrency businesses to identify transfers related to online CSAM marketplaces and report them to the authorities.” – said Paolo Ardoino, former CTO at Tether.
  https://idyler.com/website-list-1123/
  Nakamoto was hounded by press, but denied any involvement in Bitcoin. On the day of publication, the real Nakamoto’s P2P Foundation account posted a message – after five years of silence – confirming that the Californian Nakamoto wasn’t the inventor of Bitcoin. A full Bitcoin currently is valued at $62,545 each. “If bitcoin fulfills its role of becoming a global currency, than Satoshi Nakamoto would likely be the richest person in the world and also hold a proportionately higher share of the ultimate supply of bitcoin than something like the U.S. government holds in gold today,” said Yu. While the crypto never took off, many consider it an early precursor to Bitcoin. His smart contract technology was also used as a foundational part of the ethereum blockchain. As such, many speculate that he is the father of Bitcoin. However, he’s long denied the claim .

 9. By ‘gamble online’, we mean states where you can legally do (at least) one of the following: play online casino games, bet on sports online, or play poker online. Due to the patchwork of federal and state authorities who oversee gambling online, US online gambling laws are complicated. This guide to the best online casino sites for US players provides a detailed history and overview of the gambling laws that affect online players. We discuss which states have regulated online casinos, where you can gamble online legally in the US, and what payment methods you can use to fund your player account. The best online casino for US players is DuckyLuck. The online casino has reliable and fast payouts, high RTP casino games, valuable bonuses with wagering requirements, and a fantastic selection of casino games from certified game developers.
  http://future-wiki.win/index.php?title=Poker_jocuri_online_gratis
  ④ Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install DoubleDown Casino Vegas Slots Conclusion: After following the above 3 methods, you can easily run DoubleDown Casino Vegas Slots on your Windows or macOS systems. BlueStacks is an Android App Player that allows you to run Android apps on PC. To install an Android app on your PC using BlueStacks, follow the steps below: DoubleDown Casino Vegas Slots is a casino game developed by DoubleDown Interactive LLC. With now.gg, you can run apps or start playing games online in your browser. Explore a variety of online games and apps from different genres, all in one place. Let’s find out the prerequisites to install DoubleDown Casino – Free Slots on Windows PC or MAC without much delay. Play DoubleDown Casino Vegas Slots on your PC or Mac by following these simple steps.

 10. En Launchpad podrás participar en nuevos proyectos o lanzar el tuyo Sin embargo, lo más importante es que el ecosistema de bitcoin sigue evolucionando y eso es una base sólida. Por suerte, ese parece ser el caso. La cantidad de personas que usan bitcoin ha aumentado enormemente, al igual que la cantidad de transacciones diarias. La potencia de la computación de la red de bitcoin nunca ha sido tan alta. Los desarrolladores están trabajando actualmente a toda hora y el software has sido testeado activamente y mejorado. Estas tendencias y mejoras no parecen ser tan espectaculares en la superficie y a su vez no atrae necesariamente la atención de los medios que se merece, que son las que realmente importan. Bitcoin euro histórico para diciembre 2020. El precio más alto para este mes es de 0,000045 (11 12 2020) y la más baja 0,000047 (11 12 2020). El entre différence alta y baja es -4,44.
  https://mega-wiki.win/index.php?title=App_para_ganar_dinero_con_criptomonedas
  Cotización y análisis de las principales critptomonedas en este momento. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Litlecoin y Theter. El presidente Nayib Bukele anunció esta iniciativa en la Conferencia Bitcoin 2021 en Miami, destacando el potencial de Bitcoin para impulsar la economía de la nación. Bukele afirmó que la adopción de Bitcoin reduciría las tasas anuales de envío de remesas en aproximadamente 400 millones de dólares, lo que a su vez permitiría mayores transferencias de fondos. La calculadora de bitcoin y criptomonedas te permite averiguar cuál habría sido tu beneficio si hubieras invertido en Bitcoin y otras criptomonedas a tiempo. El precio de Bitcoin ahora es $43,895.76. El volumen de comercio de Bitcoin las últimas 24 horas fue de $11,102,816,454. Bitcoin baja un -0.10% en las últimas 24 horas.

 11. Mesin slot telah mengalami transformasi besar dari mekanis ke digital. Awalnya, slot adalah mesin fisik dengan tuas mekanis. Namun, teknologi telah memungkinkan transisi ke slot online, yang menawarkan lebih banyak fitur, lebih banyak paylines, dan kesempatan untuk memenangkan hadiah yang lebih besar dari kenyamanan rumah Anda. By the way, since PCIe is also the main interface of graphics cards, we can enhance the experience of SBC in AI computing or playing 4A games through graphics cards. For example, in the field of autonomous driving, we can use SBC to integrate a graphics card for inference and decision-making in autonomous driving. Or, we can create a handheld game console prototype. Kemenangan dalam slot online bisa sangat bervariasi, mulai dari beberapa rupiah hingga jutaan atau bahkan miliaran! Ini tergantung pada jenis slot yang Anda mainkan. Beberapa slot menawarkan jackpot progresif, di mana potensial kemenangan bisa sangat tinggi.
  https://directoryserp.com/listings12690803/games-like-doubleu-casino
  Both deposits and withdrawals are easy and fast. You can easily make a deposit using credit cards including Visa and Mastercard, but you can also deposit with Neteller and Bitcoin. Ruby Slots Casino is giving away 77 FS on … Dive into the excitement with a generous allocation of 200 free chips or explore the options available for free chips in 2023. These codes not only extend your gameplay duration but also offer the flexibility to sample various games within the casino’s collection. From classic slots to innovative titles, these free chip codes at Ruby Slots enable players to savor the thrill of diverse gaming experiences without the financial commitment.  The Ruby Slots casino no deposit bonus changes from time to time. The most popular promotions are Free Spins, up to $300 free chips, and extra match-up on deposit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please turn off the ad blocker for site working smoothly